Signature Campaign

Ang paglagda kalakip ng aking pangalan ay tanda ng aking taos-pusong pagsuporta sa isinusulong ng ating gobyerno patungkol sa Constitutinal Reform o pag-amyenda ng ating Saligang Batas. Payak at walang halong pag-aalinlangan na ako ay tutulong sa abot nang aking makakaya para sa adbokasiyang ito tungo sa ikauunlad ng ating sambayanan. I am for CORE!

Sign up now!

https://bit.ly/369MEev